Få alvorlige brudd på reglene for dyrevelferd i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Inspektørene i Mattilsynet avdekket svært få alvorlige brudd på reglene for dyrevelferd i fjor. Men det totale antallet regelverksbrudd var noe høyere enn året før.

Dette går fram av årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2021.

Du kan lese mer om rapporten på Mattilsynets nettside: