Få oversikt over Norges digitale tilstand

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå kan du få oversikt over tilstanden i det digitale Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer en statistikksamling som viser utviklingen.

- Det digitale Norge kombinerer data fra ulike kilder for å gi et best mulig samlet bilde av den digitale utviklingen på områder som er særlig viktig for Regjeringens IKT-politikk, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I dag lanseres første versjon av statistikktjenesten på konferansen EUIKT15 i Oslo.

Tjenesten digitalenorge.regjeringen.no skal i gi et bilde av hvordan Norge ligger an i forhold til andre land. Statistikken bidrar også til å gi et bilde av utviklingen over tid. Dette skal gi et bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger og i utforming av IKT-politikken.

Dataene som presenteres, kommer stort sett fra offentlig tilgjengelige kilder.

Første versjon av tjenesten inneholder i underkant av 50 indikatorer fordelt på 8 kategorier. Tjenesten presenterer statistikk for utviklingen på områder som er viktige for Regjeringens IKT-politikk. Statistikken skal særlig beskrive status for hovedområdene i Digital Agenda for Norge.

Tjenesten er utviklet av selskapet Bouvet på oppdrag fra KMD. Grafikkmotoren i tjenesten er et standard produkt som heter Highcharts og som er utviklet av det norske selskapet Highsoft, som holder til i Vik i Sogn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for innhold og oppdatering av tjenesten.

Besøk nettsiden: digitalenorge.regjeringen.no