Familievold i Bulgaria

Av: Anniken Celine Berger, Den norske ambassaden i Sofia

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Bulgaria utsettes rundt 900 000 kvinner for vold av nære familiemedlemmer hvert år. Støtteapparatet er mangelfullt, og lovbryterne slipper ofte straff.

Rachel Eapen Paul fra det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet holdt innlegg om norske erfaringer under lanseringen av programmet i Sofia. (Foto: Den norske ambassaden i Sofia)

I Bulgaria utsettes rundt 900 000 kvinner for vold av nære familiemedlemmer hvert år. Støtteapparatet er mangelfullt, og lovbryterne slipper ofte straff.

Med norsk støtte gjennom EØS-midlene skal bevisstheten og kunnskapen om vold i nære relasjoner økes i det bulgarske samfunnet.

– Vi trenger å fokusere på lovbryterne. Hvis ikke vi fokuserer på å endre deres atferd, vil vi ikke være i stand til å bekjempe dette problemet. I tillegg er et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, sosialhelsetjenesten og politiet svært viktig, sier statssekretær Sabrie Sapundjieva i det bulgarske justisdepartementet.

Støtteapparatet rundt ofre for vold i nære relasjoner er svært mangelfullt i Bulgaria, og landet oppfyller ikke Europarådets anbefalinger på området. Målet med det norskfinansierte programmet er å sikre at lovverket ivaretar ofrenes rettigheter på en bedre måte. Det legges også særskilt vekt på å nå ut med informasjon til utsatte grupper som romfolk.

[Les mer om programmet]


Tiltakene som skal gjennomføres inkluderer blant annet etablering av krisesentre, informasjonskampanjer, opplæring av fagpersoner som jobber med saker knyttet til vold i nære relasjoner. Europarådet deltar i programmet og skal gi anbefalinger til bulgarske myndigheter om forbedringer i standarder og lovverk.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge programmet med om lag 16 millioner kroner fram til 2016.

– Kjønnsbasert vold er et globalt fenomen vi er nødt til å bekjempe. Det skjer i alle samfunnslag, fra de aller fattigste til de aller rikeste, sa ambassadør Guro Katharina Vikør under lanseringen av programmet i Sofia i forrige uke.

Hensynet til barn er særlig viktig i slike situasjoner. Ofte kan barn som opplever vold i nære relasjoner utvikle atferdsproblemer og følelsesmessige forstyrrelser.

Under lanseringen av programmet ble den prisbelønte norske animasjonsfilmen «Sinna Mann» vist for det bulgarske publikum. Filmen er basert på barneboken med samme navn, som ble utgitt som en samtalebok for store og små om familievold i 2009.