Feiret med Kongen på Troll

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte fredag Troll A-plattformen i Nordsjøen med HM Kong Harald i anledning 50-årsmarkeringen av oljevirksomheten i Norge.

- Jeg er både stolt og takknemlig over å  besøke Troll sammen med Hans Majestet. Kongen er en viktig støttespiller for en industri som gjennom femti år har skapt arbeidsplasser og verdier for hele det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Fra venstre, Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, konsernsjef i Statoil Eldar Sætre, HM Kong Harald, olje- og energiminister Tord Lien, adm. dir. i Norsk olje- og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og styreformann i Norsk olje- og gass Tor Arnesen. Foto: OBE/OED)

Trollfeltet ligger rundt 65 kilometer vest for Bergen og er Norges største gassfelt. Feltet inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk sokkel.

Under omvisningen møtte Lien blant annet veteranen Tor Sagenes som har 20 års erfaring på Troll.

- Det norske olje- og gasseventyret er bygget på hardt arbeid og kunnskap bygget opp gjennom tiår. Petroleumsnæringen vil være Norges største næring i tiårene som kommer. Da er det viktig å både ta vare på kompetansen næringen har i dag, og sørge for at nye generasjoner griper mulighetene, sier Lien

(Statsråd Lien  hilser på veteranen Tor Sagenes. Foto. OBE/OED)

Norge leverer i dag rundt 25 prosent av gassen som brukes i EU-land. Lien understreker at gass vil være en viktig energikilde for Europa i årene som kommer, også  i  et klimaperspektiv.

- Veksten vi ser innen fornybar energi som sol og vind i Europa er positiv. Men kraftsystemet trenger også energikilder som kan levere strøm når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Her kan både norsk vannkraft og norsk gass bidra. Ved å erstatte kullkraft med gass vil utslippene bli langt lavere enn de ellers ville vært, sier Lien. 

(God stemning i anledning HM Kong Haralds besøk på Troll fredag. Foto: OBE/OED)

Til toppen