Historisk arkiv

Felles ekteskapslov for homofile og heterofile

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Svar til Aftenposten 31.05.06

I Aftenposten 31. mai skapes det et inntrykk av at Regjeringen ikke vil fremme en felles ekteskapslov. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem presiserer her Regjeringens arbeid på dette feltet.

Felles ekteskapslov for homofile og heterofile

Av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

I aftenposten 31. mai skapes det et inntrykk av at Regjeringen ikke vil fremme en felles ekteskapslov. Overskrifter og ingress som ”homo-ekteskap helt i det blå”, ”Regjeringen sliter med ekteskapsloven” og ”homo-retretten” har lite dekning i selve saken. Jeg finner det derfor nødvendig å presisere følgende:

Regjeringen vil fremme et forslag om en felles ekteskapslov. Arbeidet med å utrede dette spørsmålet er allerede i gang. Når utredningen foreligger vil dette fremmes, mest sannsynlig i et høringsnotat. Det gir alle som ønsker det mulighet til å gi innspill før selve lovforslaget utarbeides. Med en utredning i år etterfulgt av en høringsrunde til neste år, vil det neppe være realistisk å få behandlet et lovforslag før våren 2008. Spørsmålene vi skal ta stilling til er omfattende. Det betyr ikke at de ikke lar seg løse. Men alle – også motstanderne av en felles ekteskapslov - har krav på å få seg forelagt en gjennomarbeidet sak. Dette handler verken om ”retrett” eller at ”regjeringen sliter”. Dette handler om en forsvarlig, demokratisk saksgang. Altså ingen retrett som Aftenposten prøver å fremstille det som. Vi jobber med full styrke.

Til toppen