Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fem millioner kroner til kommuner som tilbyr innbyggerne digihjelp

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner i engangsstøtte til 34 nye kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse. – Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Vi prioriterer nå å støtte små- og mellomstore kommuner som vil gi et fast kurs- og veiledningstilbud til sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester. Personer utenfor arbeidslivet, eldre og førstegenerasjon innvandrere kan være sårbare grupper.

– Men vi vet også at unge mennesker kan ha utfordringer med å ta i bruk offentlige digitale tjenester. Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet, sier Mæland.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om samarbeidsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse.

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

– Vi ser at mange kommuner ønsker å sette i gang med tilbud til sine innbyggere. Det er bra. Jeg er glad for at vi nå kan hjelpe ytterligere 34 kommuner med å komme i gang med Digihjelpen, sier Mæland.

I fjor fikk 35 kommuner tre millioner kroner i støtte til etablering av Digihjelpen-tilbud.

Siden 2014 har KMD bevilget totalt 31,5 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Tilskudd til Digihjelpen-tilbud er en del av dette.

For 2018 er KMDs innsats for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen på 11,05 millioner kroner. Fem millioner av dette går til Digihjelpen-tilbud.

Disse søkerne får innvilget tilskudd for etablering av Digihjelpen for 2018:

Søker Tilskudd
Askim kommune 120 000
Audnedal kommune 130 000
Aurskog-Høland kommune 200 000
Balestrand kommune 250 000
Bremanger kommune 150 000
Eidskog kommune 40 000
Flesberg kommune 100 000
Folldal kommune 150 000
Fræna Frivilligsentralen 270 000
Fræna kommune/servicekontoret 30 000
Gjøvik kommune 200 000
Gran kommune 180 000
Grane kommune 340 000
Hamar kommune 200 000
Harstad kommune 250 000
Hol kommune 245 000
Holmestrand kommune 310 000
Hyllestad kommune 150 000
Indre Fosen kommune 120 000
Lesja kommune 100 000
Melhus kommune 65 000
Meløy kommune 100 000
Meråker kommune 125 000
Måsøy kommune 75 000
Nesna kommune 130 000
Norddal kommune 170 000
Rennesøy folkebibliotek 140 000
Sula kommune 100 000
Sunndal kommune 80 000
Vang kommune 35 000
Vågan bibliotek 100 000
Østre Toten kommune 100 000
Øystre Slidre kommune 70 000
Ål frivilligsentral 50 000
Ålesund bibliotek 125 000

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen