Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fem nye byer med i ordningen Inkludering i idrettslag

Regjeringen vil senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og åpner for at byene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes innlemmes i tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag".

I 2016 økes tilskuddsordningen med 2 millioner til 13,5 millioner kroner. Dette åpner for at de fem nye byene kan innlemmes i ordningen.

- Idretten er en viktig arena for integrering og inkludering. Dagens akutte flyktningsituasjon understreker behovet for at inkluderingsarbeidet må styrkes. Norges idrettsforbund har tatt et viktig initiativ ved å opprette et flyktningefond. Dette ønsker regjeringen å følge opp. Vi øker derfor potten til inkludering i idrettslag med 2 millioner kroner og tar fem nye byer inn i ordningen. Dette vil bidra til at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med økonomiske utfordringer og minoritetsbakgrunn, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å rekruttere nye grupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud. Tilskuddet benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn. Det legges særlig vekt på å nå jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Til toppen