Fikk innspill til ny integreringsmelding

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi trenger å fornye integreringspolitikken, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) da hun i dag inviterte til innspillsmøte om regjeringens integreringsmelding.

Våren 2016 skal regjeringen skal legge frem en melding til Stortinget om integreringspolitikken. Bakgrunnen for meldingen er de økte ankomstene av asylsøkere og flyktninger til Norge den siste tiden.

I forbindelse med meldingsarbeidet, samlet statsråd Solveig Horne i dag ulike aktører for å få deres innspill og synspunkter til integreringspolitikken. Blant de inviterte var representanter for kommuner, frivillige organisasjoner, nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet og partene i arbeidslivet.

– Målet for integreringspolitikken er at flyktninger med lovlig opphold raskt skal kunne bidra i samfunnet. De økte ankomstene medfører at det norske samfunnet – lokalsamfunn, kommune og stat – både må arbeide mer effektivt og tenke nytt når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger, sier Horne.

Blant temaene som ble tatt opp på møtet var hvordan få til god bosetting i kommunene og effektive kvalifiseringstiltak, hvordan få flyktninger som har fått opphold raskt ut i arbeid, hvordan kan de bruke sine egne ressurser, og hva kan frivilligheten bidra med i integreringsarbeidet.

Innspillsmøte om integrering
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), inviterte til innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med integreringsmeldingen.