Enighet i Oslo om å gjenoppta fredsforhandlinger om Filippinene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge var 14.-15. juni vertskap for uformelle fredssamtaler mellom representanter for den påtroppende regjeringen på Filippinene og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Partene ble da enige om å gjenoppta formelle fredsforhandlinger. Norge har vært tilrettelegger for denne fredsprosessen siden 2001.

Konflikten mellom regjeringen og kommunistbevegelsen har vart i over 45 år. Etter at de formelle forhandlingene brøt sammen i 2011, har norske forhandlere de siste årene drevet skytteldiplomati mellom partene.

- Det er svært gledelig at den påtroppende regjeringen og kommunistbevegelsen har blitt enige om å gjenoppta de formelle forhandlingene. Norge vil fortsette som tilrettelegger i fredsprosessen, vi ønsker å bistå slik at partene blir enige om en fredelig slutt på konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

De to forhandlingsdelegasjonene på hver sin side av bordet, med spesialrepresentant Elisabeth Slåttum (UD) ved bordenden. Foto: Morten Christiansen, UD
De to forhandlingsdelegasjonene på hver sin side av bordet, med spesialrepresentant Elisabeth Slåttum (UD) ved bordenden. Foto: Morten Christiansen, UD

Valget av Rodrigo Duterte som ny president på Filippinene har skapt ny dynamikk i fredsprosessen. Den påtroppende presidenten har uttrykt et sterkt ønske om å bidra til en snarlig løsning på konflikten mellom regjeringen og kommunistbevegelsen, og har blant annet latt kommunistbevegelsen utpeke fire ministre i den nye regjeringen.

- Dutertes sterke personlige engasjement for fredsprosessen og positive uttalelser fra begge parter gir grunn for optimisme. Samtidig er det viktig å ikke ha for store forventninger til hvor raskt partene kan bli enige om en endelig fredsløsning, sier utenriksministeren.

Delegasjonen fra den kommende regjeringen ble ledet av den påtroppende presidentens rådgiver for fredsprosessen Jesus Dureza og forhandlingsleder Silvestre Bello. Kommunistbevegelsens grunnlegger Jose Maria Sison og forhandlingsleder Luis Jalandoni ledet NDFPs delegasjon. Samtalene ble gjennomført etter samtykke fra den utgående regjeringen på Filippinene.

I løpet av samtalene ble partene enige om en felles erklæring om å starte formelle fredsforhandlinger i Norge tredje uken i juli. Avtalen vil først tre i kraft når Rodrigo Duterte undertegner den etter at han har tiltrådt som president 30. juni. Blant spørsmålene som partene har blitt enige om å diskutere i de kommende forhandlingene er våpenhvile, løslatelse av fanger og en tidslinje for videre forhandlinger.

Siden 2008 har Norge også vært engasjert i overvåkingen av våpenhvilen mellom de filippinske myndighetene og den muslimske opprørsbevegelsen Moro Islamic Liberation Front (MILF) på Mindanao. Norge bistår nå med teknisk assistanse i avvæpningsprosessen etter at myndighetene og MILF signerte en fredsavtale våren 2014.