Vis hele kalenderen

18.10.2016

 • Finansminister Siv Jensen mottar rapport om aksjeandelen i Oljefondet

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Tirsdag 18. oktober klokken 11 leverer Mork-utvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Utvalget har vurdert aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

  Utvalget ble satt ned 8. januar 2016, og har vært ledet av professor II Knut Anton Mork. Utvalget har blant annet analysert forventet avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland med ulike aksjeandeler. Ifølge mandatet kan utvalget også tilrå endringer i aksjeandelen.

  Les mer om utvalgets mandat her

  Regjeringen tar sikte på å behandle spørsmålet om aksjeandelen i fondsmeldingen som legges frem for Stortinget våren 2017.

  Fristen for påmelding er mandag 17. oktober kl.13. Send påmelding til presse@fin.dep.no.

  Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Vi ber om oppmøte i god tid, og senest kl. 10:45.

  Overrekkelsen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Til toppen