Finansministeren deltar i IMFC-møte

Sted:

Finansminister Jan Tore Sanner deltar i IMFC-møte (digitalt)