Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finansministeren: Glad for en rask løsning

Norges Bank har i dag orientert Finansdepartementet om at Nicolai Tangen vil avvikle sitt eierskap i AKO Capital LLP. Utbytte- og stemmerettighetene vil bli overført til AKO Foundation. Tangen vil også endre forvaltningen av sine personlige investeringer slik at disse trekkes ut av AKO-fondene og plasseres i bankinnskudd.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet frem til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Nicolai Tangen tiltrer som leder av NBIM 1. september.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier finansministeren.

Finansministeren har tidligere varslet at han vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om det er læringspunkter for Finansdepartementets del.

– Det er første gang hovedstyret ansetter ny leder for NBIM etter at den nye sentralbankloven trådte i kraft. Saken har skapt mye debatt, og satt søkelys på problemstillinger det er naturlig å se nærmere på. Vi skal blant annet vurdere om rammene for Finansdepartementets involvering er hensiktsmessige. Det er for tidlig å si hva utfallet av en slik gjennomgang vil bli, sier finansministeren.

Pressemelding fra Norges Bank