Finansministerens innlegg på pressetreff om ny sentralbanksjef

– Jeg er glad for at jeg i dag kan presentere Jens Stoltenberg som Norges nye sentralbanksjef.

Sjekkes mot fremføring. 

Det enkleste for meg hadde helt sikkert vært å velge noen andre.

Men jeg har vært opptatt av én ting i denne saken: Å velge den som samla sett er best kvalifisert til å fylle rollen som ny sentralbanksjef for Norge.

Etter en grundig prosess har jeg landa på at det er Jens Stoltenberg.

Sentralbanksjefen er øverste leder for en kompleks virksomhet med mange flinke fagfolk.

Stoltenberg har lang erfaring med å jobbe sammen med flinke folk.

Han er sjøl en dyktig økonom.

Og har vært sentral i utforminga av viktige deler av norsk økonomisk politikk.

Oljefondet og kapitalforvaltningen utgjør en stadig større del av virksomheten i Norges Bank. Derfor er det avgjørende med:

  • solid ledererfaring
  • bred innsikt i internasjonal utvikling
  • og evne til å frem gode faglige beslutningsgrunnlag.

I Stoltenberg finner vi alle disse egenskapene.

Han har også lang erfaring med å opptre i det offentlige rom.

Og med å håndtere krevende situasjoner og kriser.

Rollen som styreleder for fondet har blitt en viktigere oppgave for sentralbanksjefen de siste åra.

Derfor har vi lagt vekt på at Stoltenberg har svært bred erfaring.

Han er utdannet samfunnsøkonom. Etter det hadde han en rekke roller i norsk politikk - ikke minst som finansminister og statsminister.

De siste 8 åra har han vært generalsekretær i NATO.

En posisjon som krever betydelig integritet og veldig god rolleforståelse.

Det har han vist at han har.

Og det er jeg sikker på at han kommer til å ha også som sentralbanksjef.

Derfor mener jeg at den politiske erfaringen og den brede samfunnsforståelsen vil være en styrke for ham i rollen som sentralbanksjef.

Det vil være en styrke for uavhengigheten til Norges Bank at sentralbanksjefen har bred samfunnsforståelse og god innsikt i hvordan beslutningsprosessene foregår.

Jeg har selvfølgelig fått med meg debatten som har pågått de siste ukene. Jeg kan forsikre dere om at vi i departementet har gjennomført en svært grundig prosess. Derfor er jeg helt trygg den beslutningen som ble tatt i Kongen i statsråd i dag.

Det hadde helt sikkert vært enklere å velge noen andre.

Men mitt ansvar som finansminister er ikke å gjøre det som er enklest. Mitt ansvar er å gjøre det som er rett.