Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finanstilsynets tilrådning om tillatelse til erverv av Oslo Børs VPS Holding ASA

Euronext N.V. og Nasdaq AB har søkt om tillatelse til å erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Finansdepartementet mottok 1. april 2019 Finanstilsynets tilrådning i saken. Finanstilsynet tilrår at Euronext N.V. og Nasdaq AB gis tillatelse i samsvar med sine søknader.

Finansdepartementet vil nå vurdere søknadene og tar sikte på å fatte vedtak innen 14. mai 2019 dersom informasjonsgrunnlaget er tilstrekkelig.

Oslo Børs VPS Holding ASA er et privat eiet selskap der de største eierne er DNB Livsforsikring ASA, med en eierandel på 19,82 pst., Kommunal Landspensjonskasse med 10 pst. og Pareto Invest AS med 8, 52 pst.

Enkelte opplysninger i tilrådningene er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd og offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Les mer:

Til toppen