Finner ikke tegn til utenlandsk påvirkning mot valget i 2021

Forsvarets forskningsinstitutt har undersøkt om utenlandske aktører forsøkte å påvirke fjorårets stortingsvalg. Analysene viste ingen tegn på direkte valgpåvirkning, men avdekket at utenlandske aktører er aktive i å forsøke å påvirke nordmenn blant annet gjennom desinformasjon.

Forskerne har kartlagt om utenlandske aktører har forsøkt å påvirke valgresultatet, valgdeltakelsen eller tilliten til valggjennomføring i perioden før og under valget. Med «utenlandske aktører» menes både statlige og ikke-statlige aktører som ikke er norske.

 

– Det er gode nyheter at forskerne ikke har funnet tegn til målrettede påvirkningsforsøk mot stortingsvalget fra utenlandske aktører. Det underbygger at valget ble gjennomført på en ryddig måte, og at vi kan ha tillit til resultatet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Selv om analysene ikke avdekker målrettede påvirkningsforsøk mot valget, viser de at ulike utenlandske aktører er aktive i å spre innhold, inkludert desinformasjon, til et norsk publikum. Forskerne mener også at funnene viser at utenlandske aktører vil kunne evne å gjennomføre større påvirkningsaksjoner hvis de ser seg tjent med det.

– Vi har høy tillit til valggjennomføringen i Norge. Skal vi bevare den tilliten, må vi også ta trusler om utenlandsk påvirkning på alvor. Rapporten viser at vi ikke skal være naive, og at vi må fortsette den viktige jobben med å motvirke uønsket påvirkning av valg, sier Gram.

Det er allerede etablert en arbeidsgruppe på tvers av flere departementer og etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene om dette. Forebygging og innsats mot uønsket påvirkning blir ikke mindre viktig framover. Arbeidsgruppen vil derfor fortsette sitt arbeid.

Ny rapport i vår

Studien er gjort på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med Analyse & Tall og Common Consultancy.

Undersøkelsen bygger på flere omfattende analyser med hvert sitt tilhørende datagrunnlag og metode. Data er hentet fra åpne sider på Facebook og Twitter, samt norske redaksjonelle nyhetsmedier, alternative medier, blogger, forumer og andre åpne nettsider.

Dette er den første av to rapporter fra prosjektet. Neste rapport kommer i løpet av våren, og presenterer ulike scenarioer for valgpåvirkning.

– Scenarioene vil gi nyttig kunnskap om hva vi som valgmyndighet bør være forberedt på, og hvordan vi bør jobbe for å motvirke slike trusler. Vi skal sette oss grundig inn i scenarioene, og bruke dem aktivt i forberedelsene til fremtidige valg, avslutter statsråden.

 

Pressevakt i Kommunal- og distriktsdepartementet: 22 24 25 00

Pressekontakt i Forsvarets Forskningsinstitutt, Eskil Sivertsen: 926 89 277