Flaggermusrabies påvist i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en vannflaggermus. Flaggermusrabies skiller seg noe fra den typen som er mest knyttet til spesifikke rovdyr som hund, rev og mårhund. Smitterisikoen til menneske regnes som svært lav.

Lav risiko for menneske og andre dyr

Det er svært liten risiko for å bli smitta av flaggermusrabies. Det er først og fremst forskere og amatørzoologer som håndterer levende flaggermus som står i fare for å kunne bli smitta. Disse rådes til å vaksinere seg.

Så vidt man vet forekommer flaggermusvirus hyppigst i Nordvest-Europa, først og fremst i Tyskland, Nederland og Danmark. I løpet av de siste 35 år er det i Europa kun fire kjente tilfeller hvor mennesker har dødd av rabies etter å ha blitt bitt av flaggermus. Det virker som mennesker er langt mindre utsatt for å bli infisert av flaggermusvirus enn av det klassiske rabiesviruset som forekommer blant annet hos rev.

Det er ikke påvist at flaggermusrabies har blitt overført fra flaggermus til hund eller katt.