Flatt tak for overtredelsesgebyr

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt ny forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvaktulturloven. - Den viktigste endringen vi har gjort sammenliknet med forslaget som gikk på høring, er at vi innfører flatt tak for overtredelsesgebyr på 15 G, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt ny forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvaktulturloven. - Den viktigste endringen vi har gjort sammenliknet med forslaget som gikk på høring, er at vi innfører flatt tak for overtredelsesgebyr på 15 G, sier statssekretær Amund D. Ringdal.

Det var den rød-grønne regjeringen som sendte forslag om ny reaksjonsforskrift på høring, og høringsfristen var 1. desember. Forskriften inneholder i korte trekk regler om:
- utmåling av tvangsmulkt
- reduksjon og frafall av tvangsmulkt
- fastsettelse av beløp for administrativ inndragning
- hvilke regelbrudd som kan møtes med overtredelsesgebyr
- utmåling av overtredelsesgebyr, herunder et øvre tak.

Valget mellom ulike reaksjoner og sanksjoner og vilkårene for ileggelse av disse reaksjonene og sanksjonene følger av akvakulturloven.

Den rød-grønne regjeringen foreslo differensiert tak for overtredelsesgebyr slik at taket for store selskap skulle være høyere enn for små selskap. - Dette har vi hele tiden ment at vil være en urettferdig løsning. Vi mener at like tilfeller skal behandles likt. Derfor innfører vi flatt tak for overtredelesgebyr – uavhengig av selskapets størrelse – på 15 G, sier statssekretæren.

15 G tilsvarer ca. 1,2 mill. kr, og er for øvrig samme tak som etter den gjeldende reaksjonsforskriften. 

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2014.