Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere årsverk til arbeid med rus- og psykisk helse

Rus- og psykisk helsefeltet er et satsningsområde for regjeringen, og satsingen setter spor etter seg. Stadig flere kommuner investerer i lavterskel-tilbud, oppsøkende sosialt arbeid og erfaringskonsulenter.

Ung gutt med hettegenser
Et økende antall kommuner har oppsøkende sosialt arbeid rettet mot ungdom. Antall kommuner med flerfaglig oppsøkende team er mer enn doblet. Foto: Colourbox.com

En kartlegging fra Sintef viser at kommunene satser mer på rusarbeid. Blant annet er antall årsverk mer enn doblet innen lavterskel arbeid, som hjelper rusavhengige med sårstell, utfører oppsøkende tjenester og livreddende førstehjelp ved for eksempel overdoseforsøk.

- Jeg tror flere kommuner nå ser utfordringene med sammensatte ruslidelser, og hvilken systematisk innsats som kreves skal vi komme overdose og alvorlig sykdom til livs. Da er lavterskel arbeid svært viktig, sier helseminister Bent Høie.

Mer arbeid rettet mot ungdom

Flere kommuner ansetter erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rustjenester til voksne, og det er en økning i antall kommuner som har oppsøkende sosialt arbeid rettet mot ungdom. Antall kommuner som har flerfaglig oppsøkende team er mer enn doblet. 89 prosent av kommunene sikrer også brukermedvirkning når de utvikler tjenester innen rus- og psykisk helse-feltet.

- Vi er inne i en positiv trend. Flere kommuner følger opp våre prioriteringer og gir brukerne en rettmessig plass når tjenestene planlegges og utformes. Å forme tjenestene med brukernes erfaringer gir ansatte viktige innspill om hva som virker og ikke og det gir bedre tjenester, sier Høie.

Dobler antall årsverk til lavterskel arbeid

Regjeringens politikk for å styrke tjenestene til rusavhengige har gitt resultater, som var et av hovedmålene med Opptrappingsplanen for rusfeltet som kom i 2016. Med bevilgningen for 2020 har Regjeringen overoppfylt planen med 2,45 milliarder kroner. 

Regjeringens arbeid innen rus- og psykisk helse, resultater så langt: 

  • Antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester har økt med 2500 årsverk siden 2016.
  • Antall årsverk i lavterskel arbeid (for eksempel sårstell og livreddende førstehjelp ved overdoseforsøk) er mer enn doblet siste året, fra 228 til 474 årsverk.
  • Et økende antall kommuner har oppsøkende sosialt arbeid rettet mot ungdom. Antall kommuner med flerfaglig oppsøkende team er mer enn doblet.
  • 89 prosent av kommunene involverer brukerne når de utvikler tjenester innen rus- og psykisk helse.
  • Flere kommuner vil ha erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rustjenester, det har blitt 20 flere slike årsverk siste året
  • Andel med rusproblem som er i liten/ingen form for meningsfull aktivitet er redusert fra 42%-28%
  • Antall personer med rus- og psykiatriske lidelser som er uten bolig er kraftig redusert.
Til toppen