Opptaket til høyere utdanning 2022:

Flere enn noensinne kommer inn på førstevalget sitt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rekordmange av årets søkere får i høst begynne på førstevalget sitt. Samtidig står langt færre søkere uten studietilbud. Antall søkere er nå tilbake på nivået fra før pandemien

– Arbeidsledigheten er rekordlav, og verden har åpnet opp igjen. Det ser vi igjen i søkertallene, som nå er tilbake på nivåene fra før pandemien. Over halvparten av alle kvalifiserte søkere har kommet inn på førstevalget sitt i år. Og det er veldig få søkere som ikke får tilbud i det hele tatt. Det viser at vi har et studietilbud som treffer søkerne, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Av 121 198 kvalifiserte søkere, har 105 216 fått tilbud om studieplass, viser tall fra Samordna opptak. I det siste året før pandemien var det 99 319 søkere som fikk tilbud om plass.

Totalt har 19 818 søkere fått tilbud om studieplass ved en helse- og sosialfagutdanning. Det er en økning på 4,7 prosent fra fjorårets opptak.

– Interessen for helsefag er fortsatt stor blant studentene. Regjeringen har styrket kapasiteten i sykepleierutdanningen, og utdanningsinstitusjonene har økt antall studieplasser noe. Men det er fortsatt ikke nok plasser, og jeg forventer at institusjonene jobber målrettet for flere studieplasser innen sykepleie i tiden fremover, sier Ola Borten Moe.

Fjerning av firerkravet har hatt stor effekt

Regjeringen endret opptakskravet til lærerutdanningen før årets opptak, og fjernet firerkravet i matematikk som den forrige regjeringen innførte. Nå viser opptakstallene at endringen har hatt effekt. Det nye opptakskravet har ført til at 1038 studenter, som ikke ville fått tilbud med fjorårets krav, i år får tilbud om studieplass på grunnskolelærer- og lektorutdanning.

– Jeg er glad for at vi allerede ser stor effekt av at vi fjernet firerkravet. Regjeringen har åpnet for flere gode søkere – vi stenger ikke noen ute på grunn av karakteren i ett fag, sier Ola Borten Moe.

Du kan lese mer om opptaket her: Søker- og opptakstall 2022 - Samordna opptak

– Regjeringen er opptatt av å sikre et studietilbud som leverer på samfunnet og arbeidslivets behov. Vi skal treffe folk som allerede er i arbeidslivet i dag – og vi skal ha et tilbud over hele landet. Det kommer vi til å fortsette å jobbe for fremover, sier Ola Borten Moe.

 

Fakta: Opptaket til høyere utdanning 2022

  • I år er det 121 198 kvalifiserte søkere, mot 137 994 i 2021. Antallet i år er på nivå med siste året før pandemien (2019), da det var 121 018 kvalifiserte søkere.

  • 105 216 søkere har fått tilbud om studieplass, mot 110 119 i 2021. 
    I det siste året før pandemien (2019) var det 99 319 søkere som fikk tilbud om plass.
  • Via Samordna opptak tilbyr nå universiteter og høyskoler 62 500 studieplasser. Dette er en økning på 643 studieplasser fra i fjor.

  • Av årets søkere har 64 744 fått tilbud på sitt førstevalg. 53,4 prosent av alle kvalifiserte søkere fikk i år tilbud om førstevalget sitt.

  • I 2021 var det 20,2 prosent av kvalifiserte søkere som ikke fikk tilbud, i år er det 13,2 prosent.

  • Søkerne konkurrerer enten i førstegangsvitnemålskvoten eller i ordinær kvote. I førstegangsvitnemålskvoten er det i år søkere som gikk ut av videregående de tre siste årene. Dette er de såkalte «koronakullene», som har fått avlyst eksamen minst i ett år. Søkere i ordinær kvote konkurrerer altså ikke i samme kvote som «koronakullene» i år.

  • Det er fortsatt ledige studieplasser. Det har vært mulig å søke på ledige studieplasser siden onsdag 20. juli klokken 09.

  • Kjønnsfordeling: 60,7 prosent av tilbudene fra utdanningsinstitusjonene gikk til kvinner, mens 39,3 prosent av tilbudene gikk til menn.