Flere kreftpasienter beholder brystet

82 prosent av alle brystkreftpasienter med små svulster får nå beholde brystet. 240 flere kvinner fikk beholde brystet i 2015 enn i 2014. – Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

82 prosent av alle brystkreftpasienter med små svulster får nå beholde brystet. 240 flere kvinner fikk beholde brystet i 2015 enn i 2014.

Resultater fra de 54 nasjonale medisinske registrene gir informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved norske sykehus. Resultatene for brystkreft er en av kvalitetsrapportene som legges fram fra kvalitetsregistrene mandag.

– Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Helse- og kvalitetsregistre er viktige, både for å nå denne visjonen, og for å nå et av regjeringens viktigste mål om trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Kunnskapen fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene bidrar til å forebygge uønsket variasjon og forbedrer kvaliteten i spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Åtte av kvalitetsregistrene handler om kreftsykdommer. Rapportene derfra er utarbeidet av Kreftregisteret i samarbeid med fagmiljøene.

Mer brystbevarende behandling

På landsbasis får nå 82 prosent av kvinnene tilbud om brystbevarende behandling dersom svulsten er mindre enn tre centimeter i diameter, viser kvalitetsrapporten om brystkreft. I 2014 lå denne andelen på 75 prosent.

De fleste sykehusene har nådd målet om at minst 70 prosent av kvinnene med små svulster skal få brystbevarende behandling. Mange når også målet som sykehusene bør strekke seg mot, at 80 prosent av kvinnene skal slippe å miste brystet.

- Vi ser både en økende bruk av brystbevarende kirurgi på landsbasis og mer lik behandling mellom sykehusene. Det er svært gledelig, sier Bent Høie.

Kvalitetsregistrene gir bedre tjenester

Brystkreftregisteret er et godt eksempel på hvordan data om behandling konkret kan brukes til å forbedre helsetjenesten. Det er et stort potensial for å bruke kvalitetsregistrene som grunnlag for forbedringer. Dette forutsetter imidlertid at innrapporteringen er høy nok.

- Det er fortsatt for mange kvalitetsregistre hvor mindre enn 80 prosent av pasientene som skulle vært med, er inkludert. Jeg vet det jobbes godt i mange registre med tiltak for å øke dekningsgraden. Det er et lederansvar å sørge for innregistrering av data til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, sier Bent Høie.

Følg strømming av medisinske kvalitetsregistre mandag 14. november fra klokken 10.15

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet i Helsedirektoratets lokaler i Oslo mandag klokken 10.15
Til toppen