Flere kvinner inn i lokalpolitikken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kommunestyrene bør speile lokalbefolkningen for å skape godt lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ved valget 2015 førte økt oppmerksomhet og informasjon om kjønnsbalansen i lokalpolitikken til en økning av kvinner i mange norske kommunestyrer.

46 kommuner deltok i prosjektet Lokalvalgdagen, og kvinneandelen i disse kommunestyrene økte i gjennomsnitt med 11 prosentpoeng etter kommunevalget 2015. Også i de 26 kommunene som fikk invitasjonen, men som ikke fikk besøk av forskere, økte kvinneandelen. I kommunene i landet ellers, som ikke var involvert prosjektet, ble det en svak tilbakegang for kvinneandelen.   

- Det er positivt at tiltaket Lokalvalgdagen ga en økning av kvinner i kommunestyrer som i utgangspunktet hadde lav kvinneandel. Samtidig er kvinneandelen i landet som helhet på nesten 40 prosent, så vi må fortsatt jobbe for en bedre kjønnsbalanse i lokalpolitikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I januar 2014 inviterte kommunal- og moderniseringsministeren 72 kommunestyrer som etter valget i 2011 hadde en kvinnerepresentasjon på under 30 prosent til å delta i prosjektet Lokalvalgdagen. 46 kommuner takket ja, og høsten 2014 fikk disse besøk av forskere fra Institutt for samfunnsforskning eller Uni Rokkansenteret. Forskerne formidlet kunnskap om hva som påvirker kvinneandelen i norske kommunestyrer generelt, og i deltakerkommunen spesielt.

- Vi ser at informasjon og oppmerksomhet om tema har gitt effekt, og det er gledelig. Politisk erfaring er en stor verdi for ethvert lokalsamfunn. Da er det særlig viktig at vi får utnyttet ressursene til kunnskapsrike og politisk engasjerte folk – både kvinner og menn, sier Jan Tore Sanner.