Flere lærere for de yngste elevene

Det har blitt flere lærere grunnskolen, viser nye tall. Spesielt har lærertettheten i småskolen økt. Andelen lærer som oppfyller kompetansekravene har også økt.

De siste tre skoleårene har regjeringen, sammen med Venstre og KrF, bevilget betydelige midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Det er også satt i gang forskningsprosjekter der forskerne fordeler midler til utvalgte skoler.

 - Jeg er glad for å se at pengene vi har bevilget har nådd frem til elevene. De ferske tallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det nå er 1656 flere lærere på 1.­- 4.trinn enn det var i skoleåret 2014-15, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Totalt er det 956 flere årsverk til undervisning i grunnskolen sammenliknet med i fjor, og 2 084 flere enn i 2014-15.

Bilde av elever

Flere lærere oppfyller kompetansekravet
Både andelen lærere som oppfyller kompetansekravet for tilsetting og for undervisning har økt siden forrige skoleår. Andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravet har falt innenfor både matematikk, norsk og engelsk, og totalt har andelen gått ned fra 5,9 til 5,6 prosent.

 - Siden vi kom i regjering har vi satset tungt på etter- og videreutdanning av lærere. Når både andelen ufaglærte, og andelen som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning går ned, viser det at satsingen virker, sier Røe Isaksen.

Fremdeles er det 7 819 av lærerne som underviser i norsk, 10 032 av lærerne som underviser i matematikk og 9 860 av lærerne som underviser i engelsk, som ikke oppfyller kompetansekravet. Dette utgjør 22 prosent av norsklærerne, 31 prosent av matematikklærerne og 43 prosent av engelsklærerne.

- Dette viser hvor viktig det er at vi ikke tar foten av gasspedalen for mer etter- og videreutdanning i skolen. Dyktige, engasjerte lærere med kompetanse innenfor sine fag, er noe av det viktigste vi kan bidra til for å få en bedre skole, slår Røe Isaksen fast. 

En liten nedgang i gruppestørrelse 2
Gruppestørrelse er et mål på lærertetthet i skolen, det vil si forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Når gruppestørrelsen er lav, betyr det at det er få elever per lærer.

På 1.-4. trinn er gruppestørrelsen 15,3, en nedgang fra forrige skoleår, da gruppestørrelsen var 15,8. Det er også en liten tendens til færre elever per lærer på 5.-7. trinn og flere elever per lærer på 8.-10. trinn.

Ler mer om GSI-tallene og gruppestørrelse på Udir sine nettsider. 

 

Til toppen