Flere lærere til de yngste elevene

I budsjettforliket vedtok samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev.

Pengene bevilges fra høsten 2015, og helårseffekten av bevilgningen er fra og med 2016 på hele 480 mill kroner per år. Formålet er å øke lærertettheten på 1. til 4. trinn.

 – Norske elever skal lære mer, og med denne bevilgningen setter vi inn flere ressurser til tidlig innsats. Midlene kommer på toppen av en historisk satsning på videreutdanning, og vi legger nå grunnlaget for både enda flere og enda bedre lærere i norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene er øremerket og gis til kommuner som har flere elever per lærer på 1.­­­­­­­­­­­­­­­­­­-4.trinn enn landsgjennomsnittet. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittet for de siste tre skoleårene, 2012-13, 2013-14 og 2014-15. Landsgjennomsnittet for 1. til 4. trinn er rett under 16 elever per lærer, og hundre kommuner ligger over dette snittet.

 – Midlene gir rom for å ansette rundt 700 flere lærere i småskolen. Nå er det opp til kommunene å bruke de ekstra ressursene på en klok måte, sier Røe Isaksen.

Inntil 25 prosent av bevilgningen skal brukes på et fireårig forskningsprosjekt. Disse midlene skal fordeles slik at det er mulig å se på hvordan ekstra ressurser i skolen kan benyttes på en mest mulig effektiv måte.

Oversikt over de 100 kommunene

 

Til toppen