Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet. Forslaget sendes på høring i dag.

Forslaget innebærer at det kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring i, så lenge søkeren anses å ha vært offer for menneskehandel og at forklaringen har sammenheng med at søkeren har vært et slikt offer.

– Jeg mener at forslaget vil sikre bedre forutsigbarhet for ofre som samarbeider med politiet og bryter med miljøet bak menneskehandelen, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 123 (2015–2016) og Granavolden-plattformen.

Høring: Endring i utlendingsforskriften

Til toppen