Norge gir ti millioner kroner til flomofre i Myanmar

- Mer enn 200.000 mennesker er rammet av flom i Myanmar, og mange har omkommet. Myanmar har styrket sitt arbeid med beredskap og forebygging, men det er likevel behov for hjelp utenfra. Norge gir ti millioner kroner for å sikre flomofrene støtte og hjelp, sier utenriksminister Børge Brende.

Flommen i Myanmar er forårsaket av en syklon som har ført til store nedbørsmengder og sterk vind. Flere regioner i Myanmar er hardt rammet og det er varslet fortsatt store nedbørsmengder. Myndighetene leder nødhjelpsresponsen, i nært samarbeid med Myanmar Røde Kors, FN, internasjonale og nasjonale frivillige organisasjoner. Hittil skal 36 mennesker være bekreftet omkommet, men tallet er usikkert og ventes å stige i dagene som kommer. 

Utenriksminister Brende informerte Myanmars utenriksminister om det norske bidraget til flomresponsen da de møttes i dag i Kuala Lumpur. Brende er i Malaysia for å delta på utenriksministermøte i Asean, sammenslutningen av sør-østasiatiske land. 

Norge har i flere år støttet utvikling av værvarslingssystemer i Asia slik at lokalbefolkningen får tidlig varsel når ekstremvær er i vente. Dette er særlig viktig for dem som lever av fiske i kystområder og elvedeltaer i Myanmar.

- Skadene av flommen i Myanmar viser hvor viktig det er å forebygge alvorlige konsekvenser av naturkatastrofer og ekstremvær. Norske bidrag til bedre værvarslingstjenester i blant annet Myanmar har vist gode resultater. Det er viktig at både nasjonale myndigheter og utviklingsaktører styrker innsatsen slik at flere liv kan reddes, sier Brende.

Til toppen