Svar på spørsmål om tilgang på nødhjelp i Myanmar

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra representanten Abid Raja (V) om tilgang på nødhjelp til internflykninger i Myanmar.

Skriftlig spørsmål nr. 83 (2016-2017).
Datert 19.10.2016

Fra representanten Abid Raja (V)
Hva gjør Norge for å sikre internflyktninger i Myanmar tilgang til nødhjelp, især i etniske områder som Rakhine og Kachin hvor den burmesiske regjeringen blokkerer nødhjelpsorganisasjoners tilgang?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet følger situasjonen i Rakhine og Kachin tett. Konfliktnivået har nylig økt i begge delstatene, og humanitære hjelpeorganisasjoner har vanskeligheter med å nå frem til leirene for internt fordrevne. Ambassaden i Yangon har i løpet av de siste ukene besøkt både Rakhine og Kachine. Begge steder har internt fordrevne levd i leirer i flere år, uten umiddelbare utsikter for å returnere til sine hjem. De er avhengige av nødhjelp fra det internasjonale samfunnet.

Norge har i samtaler med myndighetene på både nasjonalt og delstatsnivå understreket at humanitære organisasjoner må gis tilgang slik at mennesker i nød får nødvendig bistand. Dette har vi også tatt til orde for i diskusjoner i FN. Norge er tydelige i vår bekymring for økt konfliktnivå, og oppfordrer partene til å finne løsninger. Andre land gjør det samme.

Norge har i flere år støttet humanitære prosjekter i Rakhine. Blant annet støttes Flyktninghjelpens arbeid som fokuserer på utdanning og husly for internt fordrevne. Norge gir også støtte til forebyggende tiltak i Rakhine-staten for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel. Vi har også gitt støtte til at internt fordrevne skal kunne returnere til sine hjemsteder. Tiltakene kommer både buddhister og muslimer i Rakhine-staten til gode. Flyktninghjelpen har også begynt et arbeide blant internt fordrevne i Kachin.

Norge har i den løpende dialogen med myanmarske myndigheter ved gjentatte anledninger tatt opp menneskerettighetssituasjonen. Vi oppfordrer både regjering og parlamentsmedlemmer til å ivareta og respektere alle folkegruppers rettigheter. Vi tar også opp den alvorlige situasjonen for rohingyaene, den muslimske minoriteten i Rakhine-staten. Vi har lagt vekt på behovet for å fremme grunnleggende menneskerettigheter for alle og ta tak i de underliggende årsakene til konflikten.

Til toppen