Ny treårig samarbeidsavtale med Flyktninghjelpen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gjennom vårt samarbeid med Flyktninghjelpen hjelper vi mennesker på flukt i noen av verdens mest konfliktfylte og hardest rammede områder. Flyktninghjelpen er en av våre viktigste samarbeidspartnere i Syria-krisen, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen mellom UD, Norad og Flyktninghjelpen gjelder for perioden fra 2016 til 2018 og er en videreføring av den tidligere treårige avtalen. Den nye avtalen er på 371 millioner kroner årlig. Dette er en økning på 19 millioner kroner i året i forhold til den forrige avtalen. Avtalen omfatter samarbeid på flere sentrale områder. Blant annet er det i forbindelse med regjeringens satsing på utdanning inngått et strategisk samarbeid om utdanning i konfliktsituasjoner.

- Denne samarbeidsavtalen bidrar til å sikre forutsigbar støtte til Flyktninghjelpens arbeid i store humanitære katastrofer. Samtidig støtter den opp under organisasjonens arbeid med de glemte krisene, sier utenriksminister Børge Brende.

I tillegg til støtten gjennom den langsiktige samarbeidsavtalen får Flyktninghjelpen støtte til akutte humanitære kriser. I 2015 fikk Flyktninghjelpen totalt 750 millioner kroner i støtte fra UD og Norad. Midlene ble brukt til humanitær hjelp og annen assistanse til over 1,2 millioner mennesker i mer enn 20 land.