Norge øker støtten til FNs stabiliseringsfond i Irak med 20 millioner kroner

- Kampen mot terrorgruppen Isil  er i ferd med å vinnes i Irak. 90 prosent av områdene Isil  holdt, er blitt frigjort og over to millioner internt fordrevne irakere har vendt hjem. De er i en svært sårbar situasjon. Det er avgjørende at tilgangen til skoler, sykehus og andre grunnleggende tjenester gjenopprettes raskest mulig, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren vil i dag annonsere det økte norske bidraget på et ministermøte om den humanitære situasjonen i Irak, som finner sted under FNs 72. generalforsamling i New York. Norge bidrar med totalt 200 millioner kroner til stabiliseringstiltak i Irak, hvorav 60 millioner til UNDPs fond for øyeblikkelig stabilisering i Irak (FFIS). De øvrige stabiliseringsmidlene går til tidlig gjenoppbygging for sårbar sivilbefolkning og til humanitær mine- og eksplosivrydding.  

- Vi ser at innsatsen har gitt resultater. I Øst-Mosul har 90 prosent av familiene som flyktet vendt tilbake og 350.000 barn er tilbake på skolebenken. Innsatsen lindrer nød og redder liv. Samtidig bidrar rask stabilisering av frigjorte områder til å hindre at Isil på nytt får fotfeste, sier utenriksministeren.  

Regjeringen har styrket innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Som medlem av anti-Isil-koalisjonen bidrar Norge til sivil og militær stabilisering i Irak.  

- Irak er et tydelig eksempel på at lokale utfordringer kan få sikkerhetspolitiske konsekvenser på tvers av landegrenser og regioner, sier Brende.  

Norge annonserte i går økt humanitær innsats i områder frigjort fra Isil i Syria.

Til toppen