Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge gir støtte til FNs migrasjonsfond

Norge gir 15 millioner kroner til FNs oppstartsfond for arbeid med migrasjon, Migration MPTF. Bidraget skal brukes til å beskytte sårbare migranter og bekjempe irregulær migrasjon.

Migrasjonsfondet er etablert for å støtte medlemslandene i oppfølgingen av de 23 målene i FNs migrasjonsplattform (GCM) som ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2018.

- Det er spesielt viktig at opprinnelseslandene får etablert en velfungerende migrasjonsforvaltning med utstedelse av biometriske pass og ID. Det vil bidra til å redusere den irregulære migrasjonen og er i samsvar med bærekraftsmål 16 om at alle har rett til en juridisk identitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Migrasjonsfondet administreres av UN Multi-Partner Trust Fund Office og styres av en styringsgruppe med sekretariat i FNs nettverk for migrasjon hos IOM i Genève. Midlene vil bli brukt av FN-organisasjoner, fond og programmer som inngår i FNs migrasjonsnettverk.

- Norsk deltagelse i Migration MPTF er en bekreftelse på at Norge støtter målsettingene i FNs migrasjonsplattform om trygg, ordnet og regulær migrasjon. Som en av de tidlige bidragsyterne til fondet, gir det oss mulighet til å påvirke innrettingen av fondets aktiviteter og sørge for samsvar med norske prioriteringer, sier Eriksen Søreide.

Fondet er innrettet med fem tematiske hovedområder, hvorav det norske bidraget er øremerket for bruk innenfor temaområde 2 som gjelder beskyttelse av sårbare migranter, og temaområde 3 som gjelder bekjempelse av irregulær migrasjon.

Til toppen