Forbereder innspill til EUs klimaregelverk

I forbindelse med forhandling av en ny klimaavtale i Paris vil Norge påta seg en forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med minst 40% sammenlignet med 1990.

Regjeringen vil sende inn norske høringsinnspill til EU. Klima- og miljøministeren har derfor invitert til et åpent dialogmøte for å få synspunkter på hva Norge bør ta opp. Dialogmøtet holdes mandag 1. juni kl 12:30-15:30, i KLDs lokaler i Kongensgate 18. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og EU/EØS-minister Vidar Helgesen vil åpne møtet.

-Dette er en del av oppfølgingen overfor EU om felles oppfyllelse av klimamål. Jeg håper på stort engasjement og gode innspill, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Når Norge skal ha en felles oppfyllelse med EU av klimamålet til 2030, betyr det at EUs regelverk for klimamålet også vil gjelde for oss. Derfor er det viktig å engasjere seg fra norsk side når reglene utformes.

EU-kommisjonen har åpnet to offentlige høringer om hvordan regelverket bør se ut for perioden 2021-2030. Den ene høringen tar for seg regelverk for utslippsmål utenfor kvotesystemet, og den andre høringen tar opp hvordan opptak og utslipp fra skog skal inngå i klimamålet for 2030. Høringene er en viktig del av arbeidet i EU. Mange land planlegger å sende innspill innen fristen 17. juni.

Til toppen