Forbrukere er viktige for å utrydde sult

FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon og Consumers International har inngått en samarbeidsavtale for å bidra til å utrydde sult. Avtalen erkjenner at forbrukere over hele verden har en stor påvirkningskraft for å oppnå bærekraftige og rettferdige matsystemer.

FAO og CI har felles interesser når det gjelder retten til mat, forbrukervern, ernæring og mattygghet. De to partene er enige om å styrke arbeidet for å utrydde sult. Samarbeidet vil bidra til å styrke forbrukerbeskyttelsen fra matfarer. Dette inkluderer å fremme bevisstheten blant forbrukere om trygg mathåndtering og standarder for matvareindustrien langs verdikjeden.

FAOs generaldirektør, José Graziano da Silva, peker på at forbrukernes etterspørsel har en stor innvirkning når det gjelder å forme bedre matforsyningssystem. De to organisasjonene har også som mål å fremme sunne ernæringsmessige vaner og øke bevisstheten om bærekraftige dietter.

FNs mat- og landbruksorganisasjons generaldirektør José Graziano da Silva. Foto: FAO.
Til toppen