Fordobler antall mottak for avfall som fiskere får opp fra sjøen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet i dag et nytt mottak der fiskere kan levere avfall de får i redskapene sine. Regjeringen dobler antallet mottak som er med i ordningen "Fishing for litter".

Marin forsøpling
Foto: Silje Vang

– Forsøplingen av havet er en av verdens største miljøutfordringer. Det truer livet i havet, forurenser sjømaten og skaper problemer for fiskere som får søppel i redskapene sine. Vi legger nå til rette for at fiskerne kan bidra i den nasjonale ryddedugnaden ved at vi oppretter flere mottaksstasjoner for slikt avfall, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han åpnet det nye mottaket i Utgårdskilen på Hvaler.

Doblingen av antall mottak er et resultat av regjeringen og samarbeidspartiene fikk bevilget én million kroner til ordningen i revidert nasjonalbudsjett

Fishing for Litter er en ordning hvor fiskere bidrar med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen. Ved mottakene kan fiskerne levere avfallet gratis og på en enkel måte. Typer og mengder avfall registreres slik at forebyggende tiltak kan målrettes best mulig. Ordningen inngå i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR -  et samarbeid mellom landene ved Nord-Øst-Atlanteren.

Ordningen med Fishing for Litter ble opprettet som et pilotprosjekt i 2016. Så langt har det vært fire mottaksstasjoner; i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy. I løpet av det første året leverte fiskere inn 48 tonn avfall.

 I dag åpnet et nytt mottak i Utgårdskilen på Hvaler. Snart kommer også ordningen på plass i Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland.

– Fishing for Litter er ett av de mange tiltakene vi har startet for å redusere forsøplingen av havet og kysten. Sammen med samarbeidspartiene har vi også økt tilskuddsmidlene til opprydning og forebyggende tiltak fra 15 til 60 millioner kroner. Disse tiltakene skjer både i regi av frivillige, private bedrifter og kommunale og interkommunale selskaper, sier Helgesen.

Regjeringen la før sommeren frem en plaststrategi som viser Regjeringens samlede innsats på dette området nasjonalt og internasjonalt. 

Til toppen