Forebygging mot kugalskap: Forenkling av regelverk på høring

Mattilsynet presenterer i dag forslag til endringer av regler for å forebygge kugalskap (BSE). Det foreslås en forenkling av listen over hvilke vev som anses som spesifisert risikomateriale (SRM) ved slakting av storfe.

I tillegg endres vilkår for eksport av bearbeidet animalsk protein til tredjeland, bestemmelsen om bulktransport av fiskemel og BSE-status for fem land. Forslaget skal nå ut på høring. 

Endringene er EØS-relevante.

Til toppen