Forenkler saksbehandlingen av søknader om produksjonssvikt for grovfôr

Landbruks- og matdepartementet lemper på kravet til kommunenes kontroll i produksjonssviktordningen for å lette på saksbehandlingen i disse sakene.

 Vanligvis må kommunene delta på oppmålingen av grovfôrlager når det søkes om tilskudd i vekstgruppen grovfôr i foretak med husdyr. Kravet vil nå kunne anses oppfylt dersom foretaket kan legge frem god dokumentasjon på høstet fôrmengde ved kommunens stedlige kontroll.