Forenkling av utmarkforvaltninga

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider saman for å forenkle utmarkforvaltninga.

Arbeidet er basert på tre overordna mål:

  • styrking av lokaldemokratiet,
  • forenkling og mindre byråkrati i forvaltninga og
  • tilrettelegging for meir verdiskaping basert på naturressursar.

Som ein del av dette arbeidet vert det no sett ned eit lovutval som skal gå gjennom fjellova og statsallmenningslova. Alle dei tre departementa er involverte i dette arbeidet.

Sjå også:

Lovutvalg skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningsloven