Foreslår å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å forlenge virketiden for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. De midlertidige bestemmelsene gjelder frem til 1. juli 2022, men det foreslås at flere av disse forlenges til 1. juli 2023. Saken fremmes nå for Stortinget.

- Koronapandemien har vist seg å være uforutsigbar. Selv om det er god vaksinedekning i Norge og det er få som blir alvorlig syke, kan det komme nye varianter av viruset som vaksinene virker dårligere mot. Det er derfor viktig å ha mulighet til å kunne sette inn nødvendige tiltak raskt hvis situasjonen endrer seg. Men vi håper selvsagt at vi ikke får bruk for det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I proposisjonen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge virketiden for den midlertidige bestemmelsen i smittevernloven § 4-3 a som gir hjemmel for å gi forskrifter om isolering og smittekarantene for å forebygge eller motvirke overføring av covid-19. Den midlertidige forskriftshjemmelen i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd om oppholdssted under innreisekarantene forlenges ikke. Departementet foreslår også å forlenge de midlertidige bestemmelsene i helseberedskapsloven § 5-2 andre ledd og § 6-2 tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om tiltak som kan ivareta tilgangen til medisinsk utsyr og personlig verneutstyr.

Bakgrunnen for forslagene er anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk. Etatene vurderer at hjemlene av beredskapshensyn bør beholdes slik at tiltak kan forskriftsfestes også etter juli 2022, dersom det er nødvendig og forholdsmessig. En forlengelse av forskriftshjemlene innebærer imidlertid ikke i seg selv at det vil bli gitt slike forskrifter.