Forlengelse av søknadsfrist: Private kirkebygg

Søknadsfristen for å søke tilskudd til private kirkebygg forlenges til 1. oktober 2021.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende så lenge det er midler igjen i ordningen.

Les mer: Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg