Forlenger minimumstilbudet på enkelte regionale flyruter fra juli 2021

- Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten og selv om vi nå forventer økt trafikk i månedene framover, ser vi at det fortsatt er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår. Gjennom en ny konkurranse for disse rutene sikrer vi et tilfredsstillende flyrutetilbud i en periode med mye usikkerhet på strekninger som er viktig for befolkning og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø. Tilbudsfristen for flyselskapene er 7. juni 2021 kl. 12.00. Avtaleperioden er 1. juli 2021 – 30. september 2021. Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Rutene Hammerfest–Tromsø, Alta–Tromsø og Stord–Oslo tas derimot ut av ordningen med kjøp av et minimumstilbud fra og med utløpet av juni. For de to førstnevnte anser Samferdselsdepartementet at trafikknivået er tilstrekkelig for rutedrift på kommersielle vilkår. Når det gjelder ruten Stord–Oslo, har antall reisende siden ruten kom inn i minstetilbudskjøpet i april vært lavere enn forventet. Dette viser at reisebehovet på denne strekningen nå er begrenset. Flytransportbehovet i regionen anses å være dekket gjennom rutetilbudet ved Haugesund lufthavn.

Konkurransen er åpen for alle flyselskaper i EU og EØS. Flyselskapene står fritt til å levere flere avganger enn det som kreves i avtalen, men da uten kompensasjon. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

Minimumstilbudet vil fra 1. juli 2021 bli som følger: 

 

Ruter som er ønsket operert med fly med minst 30 seter

Rute

Min. ant. daglige rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Florø– Oslo

2

6

12

Ørsta/Volda–Oslo

2

6

12

Stokmarknes–Bodø

3

6

18

Stokmarknes–Tromsø

2

6

12

Vadsø–Tromsø

2

6

12

Kirkenes–Tromsø

2

6

12

 

For å motta konkurransedokumentet, kontakt Samferdselsdepartementet via e-post: jen@sd.dep.no