Forlenget kvalifiseringsperiode for forhøyet kongekrabbekvote

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har forlenget kvalifiseringsperioden for forhøyet kongekrabbekvote frem til 1. april 2016 for fartøyeiere som etablerte seg i perioden 1. mai til 31. desember 2015.

- Det er viktig å styrke rekrutteringen til fiskeryrket og støtte nye fiskere. De som startet i fjor har ikke hatt den sammen muligheten til å kvalifisere seg til forhøyet krabbekvote som etablerte fartøyeiere, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har også gitt dispensasjon for fartøyeiere som var forhindret fra å delta i annet fiske i 2015 på grunn av sykdom. Da vil Fiskeridirektoratet region Nord se på et gjennomsnitt av fangstinntektene de tre foregående årene, for beregning av fartøyets kongekrabbekvote i 2016.

Mer penger til å fjerne kongekrabbe

- Jeg vil ha fart på nedfiskingen av kongekrabbe for å begrense videre spredning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen setter av 600 000 kroner til tilskudd for nedfisking av kongekrabbe vest for Nordkapp. Det er 200 000 kroner mer enn i fjor.

- Økningen vil bidra til mer effektiv nedfisking slik at vi også kan få tatt opp hunnkrabber og småkrabber. Målet er å begrense den videre spredningen fra øst til vest.  Dette kan også gjøre det mulig å utvikle kommersielle produkter av krabbe som i dag har liten verdi, sier Sandberg.

Det er Fiskeridirektoratet region Nord som administrerer tilskuddet, og som vil fastsette nærmere kriterier for ordningen.

Kongekrabbefisket har en delt regulering. Vest for Nordkapp er det fritt fiske etter kongekrabbe der målet er å fiske opp mest mulig. Øst for Nordkapp er fisket kvoteregulert. Her er kvotene økt kraftig for 2016; fra 1300 tonn i 2015 til 2000 tonn i 2016. 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2016