Formannskapets fiskeriplaner

Reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) står på agendaen til det spanske formannskapet, og det vil bli avholdt både tekniske og politiske debatter i løpet av det neste halvåret. Det kommer frem i formannskapets arbeidsprogram som vil bli presentert på ministerrådsmøtet for landbruk og fisk i Brussel 18. januar. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

Den 18. januar 2010 avholdes det ministerrådsmøte for landbruk og fisk i Brussel. Av de tre sakene på dagsorden er det kun ett som delvis omhandler fiskeri, og det er punktet vedrørende ”formannskapets arbeidsprogram”. Det vedlagte dokumentet vil være grunnlaget for den spanske presentasjonen. De prioriterte fiskeripunktene står omtalt på sidene 6 – 8. Her er en oppsummering  av punktene.

· Reform av CFP: Spanjolene vil avholde både tekniske og politiske debatter etter at grønnbokens høringsprosess nå er avsluttet. Spanjolene forventer at Kommisjonen om å presentere en oppsummering av høringen. Et slikt dokument forventes å være klart for debatt på ministerrådsmøtet 19. – 20. april. Reformen av CFP vil også diskuteres på ministerrådsmøtet 28. – 29. juni.

· Reform av den felles markedsordningen for fiskeri- og landbruksprodukter (CMO): Spanjolen planlegger å ha dette på dagsorden for ministerrådsmøtet 19. – 20. april.

·  Miljømerking av fiskeriprodukter

·  Dyphavsarter: Det vil bli avholdt en debatt vedrørende Kommisjonens annonserte forslag for regulering av dyphavsarter.

·  Eksterne fiskeriavtaler (tredjelandsavtaler blant annet)

 

Til toppen