Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2016. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår.

Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 370 kroner.

Les forskriften her