Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har nylig vedtatt nytt fellesnavn for de to finansieringsordningene.

Disse forskningsmidlene er finansiert av bransjen gjennom henholdsvis avgift og jordbruksavtalen. Det er derfor viktig at navn og logo skiller disse midlene fra andre finansieringskilder. Tidligere har det vært et problem at FFL/JA ble forvekslet med både Norges forskningsråd og Landbruksdirektoratet.

Forskning.
FFL/JA har blitt «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri». Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen