Forskriften for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. juli til 31. oktober sendes på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Forskriften for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. juli til 31. oktober sendes på høring. Høringsfrist er tirsdag 17. august kl. 15.00.

Kompensasjonsordningen foreslås videreført med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer foreslås: kortere kompensasjonsperioder, økt kompensasjonstak til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer og økt kompensasjonstak til musikkfestivaler.

Kompensasjonsordningen vil måtte godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

Høringsbrev Høring - utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte ell.pdf

Utkast til forskrift Utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning juli til oktober 2021 .pdf

Mottatte innspill:

FolkOrg (.pdf)

GramArt (.pdf) 

NEMAA (.pdf)

Norsk jazzforum (.pdf)

Norsk kulturråd (.pdf)

Norske festivaler (.pdf)

Norske Filmdistributørers Forening (.pdf)

Virke, Spekter, Creo og Norske Konsertarrangører (.pdf)