Forskriften om lærernorm på høring

Stortinget har bestemt at det fra høsten 2018 skal innføres en lærernorm for barne- og ungdomsskolen. Forskriftsreglene for innføring av lærernormen er i dag sendt på høring.

- Reglene skal sikre at det er nok lærere i skolen. Vi skal ha en skole som løfter elevene og skaper muligheter for alle. Kommunene og skolene må være klare til innføringen av normen høsten 2018, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

For en del kommuner vil det være vanskelig å oppfylle lærernomen med kvalifiserte lærere fra i høst. Stortinget har understreket at innfasingen av normen skal gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel.

- Målet er at alle elever skal møte kvalifiserte lærere. Samtidig forstår vi at normen kommer raskt på kommunene. Derfor vil vi også ha tilbakemeldinger på tre ulike unntaksmuligheter. Vi hører blant annet muligheten for å gjøre et tidsbegrenset unntak fra normen dersom det ikke er kvalifiserte søkere til lærerstillingene, sier Sanner.

Unntaksmulighetene fra kravet om lærertetthet skal være tidsbegrenset slik at Stortingets mål oppfylles. De tre unntaksmulighetene departementet ønsker tilbakemeldinger på er:

1. Videreføring av dagens unntak fra kompetansekravene slik at det er mulig for kommunene å ansette ukvalifiserte for oppfylle lærertetthetsnormen.  

2. Unntak fra lærertetthetsnormen i en overgangsperioden på to år slik at skolen på visse vilkår kan ha høyere forholdstall en normen til og med skoleåret 2019-2020.

3. Unntak fra lærertetthetsnormen i en overgangsperioden på fire år slik at skolen på visse vilkår kan ha høyere forholdstall en normen til og med skoleåret 2021-2022.

Høringsfristen til Utdanningsdirektoratet er 22. mai. Lenke til høringen

Hva er lærernorm?
Stortinget har bestemt at det skal innføres en regel om lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Det er ikke den faktiske størrelsen på en undervisnings-gruppe som reguleres, men forholdstallet på hovedtrinnene.

Kunnskapsdepartementet vil i tråd med stortingets vedtak komme tilbake til kompensasjonen for innføringen av lærernorm i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

Til toppen