Forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik på høring

Forslag til planprogram for et mulig deponi i Dalen gruve i Brevik sendes på høring i neste uke.

Forslag til planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik vil sendes på høring midt i neste uke (uke 50). Dette vil annonseres i lokale aviser. Forslag til planprogram vil da gjøres tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.

Det vil også informeres om tid og sted for offentlig møte om saken.

Til toppen