Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første gang en forskrift får klarspråkpris

For første gang går en av klarspråkprisene til arbeidet med en forskrift. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som mottar temaprisen 2017 for forskrift om betaling fra pasienter som får helsehjelp på poliklinikk.

Alle vinnerne på scenen sammen med statsråd Monica Mæland.

– Arbeidet med klart lovspråk er krevende, og det er særlig viktig at folk forstår det som berører egen helse. For at innbyggerne skal kjenne sine rettigheter og plikter, er det ekstra viktig at forskriftene er forståelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun overrakte klarspråkprisene 2017 til de fire vinnerne:

  • Klarspråkprisen for staten gikk til Utdanningsdirektoratet
  • Klarspråkprisen for kommuner og fylkeskommuner gikk til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
  • Utmerkelsen "Årets trekkhund" gikk til Bjørnar Stavenes i Mattilsynet.
  • Temaprisen for "klart språk i informasjon om helse- og omsorgstjenester" gikk til Helse- og omsorgsdepartementet for "forskrift om pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten".

– Jeg er imponert over alt det gode arbeidet som gjøres, og det er spesielt morsomt at temaprisen går til et departement for arbeidet med en forskrift, sier Mæland.

Juryen mener at temaprisens vinnertekst kan bli et nyttig verktøy for mange. Den er skrevet i et godt og presist språk, og den er strukturert og tydelig, mener juryen.

Hovedprisen for staten går til et direktorat. Utdanningsdirektoratet roses blant annet for sine lett tilgjengelige og brukervennlige nettsider. Spesielt imponert ble juryen over den måten vinneren har involvert de yngste i målgruppen på.

– Regjeringen vil ha en brukerorientert og moderne offentlig sektor. Klart språk er et viktig virkemiddel for å oppnå det. Det er gledelig å se at det allerede gjøres et så godt arbeid, sier Mæland.

For andre gang ble det delt ut en hovedpris for kommuner og fylkeskommuner. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok imot prisen for 2017. Juryen fremhever at "vinneren på en forbilledlig måte har vist hvordan en stor og kompleks organisasjon kan bygge et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode."

Utmerkelsen "Årets trekkhund" er siden 2014 delt ut til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet. For 2017 gikk prisen til Bjørnar Stavenes, utdannet jurist og seniorrådgiver i Mattilsynet. Han overbeviste juryen med sin "smittende entusiasme, folkelig formidlingsevne og humor som både bevisstgjør, engasjerer og inspirerer."

Klarspråksprisen for staten

I denne kategorien var det tre kandidater som utmerket seg, og juryen hadde et spesielt vanskelig valg. Den la til slutt avgjørende vekt på vinnerens overbevisende profesjonalitet og selvinnsikt. Juryen vil gi hederlig omtale til Sjøfartsdirektorartet og Utlendingsnemnda, som den håper å se i konkurransen neste år.

Fagområdet til årets vinner er komplisert og svært regelstyrt og kan lett oppleves som vanskelig tilgjengelig. Vinneren har innsett at en må begynne med seg selv om en skal få utrettet noe, og benyttet anledningen da det kom et nytt regelverk. Vinneren har utviklet nettsider som viser en grundig, helhetlig og systematisk tilnærming til stoffet. Juryen må likevel bemerke at vinneren må arbeide mer systematisk med språklig likestilling og tilby mer informasjon på nynorsk. Det er tegn til forbedring, men det er et stort minus at nynorsk ikke er mer synlig på nettsidene.

Nettsidene er lett tilgjengelige og brukervennlige, og de har enkle, gode og illustrerte veiledninger. Vinneren viser forståelse for brukergruppene og innsikt i deres behov, og nettsidene er lette å finne fram i for alle. Spesielt imponert ble juryen over den måten vinneren har involvert de yngste i målgruppen på.

Klarspråksprisen for staten går til Utdanningsdirektoratet.

Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner

Årets kandidater holder et imponerende høyt nivå. Også i denne kategorien har juryen hatt et vanskelig valg og håper at de kandidatene som ikke når opp i år, vil prøve seg igjen.

Vinneren imponerer med sin grundige arbeidsmåte. Arbeidet som avdekkes, er langsiktig, solid forankret og godt faglig organisert med kvalitetssikring og brukertesting i alle ledd. Det er lagt grunnlag for en god og varig språkkultur, og juryen er imponert over at klarspråk legger premissene for strukturen og funksjonaliteten i tjenestene.

Nettsidene er gode å navigere i, og tekstene er mottakerorienterte, klare og korrekte.  Vinneren forstår hvordan man skal skape tillit og minske avstanden til brukerne og har arbeidet bevisst med tonen i kommunikasjonen med brukerne. Det har ført til færre brukerhenvendelser, og at de henvendelsene som kommer, er positive. Vinneren viser en reflektert innstilling til arbeidet og har delt erfaringene sine med andre helt fra starten. Det er spesielt positivt at vinneren også viser hva som ikke har gått så bra i klarspråksarbeidet, og hva man kan lære av det.

I sum har vinneren på en forbilledlig måte vist hvordan en stor og kompleks organisasjon kan bygge et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode.

Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner går til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Utmerkelsen «Årets trekkhund»

Årets trekkhund er utdannet jurist. Han er seniorrådgiver og har vært en av drivkreftene bak det vellykkede klarspråksarbeidet på sin arbeidsplass. Han holder kurs, språkverksteder og foredrag med en smittende entusiasme, folkelig formidlingsevne og humor som både bevisstgjør, engasjerer og inspirerer. Hans erfaring, fagkunnskap og innsikt i godt språk gjør ham til en forbilledlig klarspråksambassadør.

Vinneren viser hvor viktig enkeltpersoners innsats kan være i klarspråksarbeidet. Gjennom sitt engasjement har han også vist hvor viktig det er å bevisstgjøre den enkelte tekstforfatter, og at slik bevisstgjøring igjen gir resultater på alle nivå i en organisasjon. Juryen ble imponert over vinnerens kreativitet og sjarmert av filmen med hans egenkomponerte klarspråkssang.

Det er en glede å kunne tildele utmerkelsen «Årets trekkhund» til Bjørnar Stavenes i Mattilsynet.

Temaprisen «klart språk i informasjon om helse- og omsorgstjenester»

Årets kandidater til temaprisen holder et svært høyt nivå, og konkurransen var jevn. Juryen vil spesielt fremheve Sykehuset Telemarks informasjon om seksuell helse som et prakteksemplar på et  vellykket enkelttiltak. Også Oslo Universitetssykehus nyutviklede nettsted for mennesker med alvorlige psykiske lidelser var en sterk kandidat.

Vinnerteksten ble valgt blant annet fordi kandidaten har jobbet med en teksttype juryen mener er særlig viktig, nemlig forskrifter. Mange forskrifter er formulert i et unødig komplisert språk, og dermed kan de fremstå som uforståelige for folk flest.

En klart formulert og språklig lett tilgjengelig forskrift er ikke bare et gode i seg selv. I et samfunnsperspektiv er arbeidet med lover og forskrifter viktig for rettssikkerheten, fordi disse tekstene inneholder informasjon om rettigheter og plikter, og fordi de påvirker mange andre tekster. En godt formulert forskrift gjør det enklere for byråkratiet å bruke den som grunnlag for oppsummeringstekster og vedtak. En godt formulert forskrift sparer dessuten ressurser for forvaltningen, noe som til syvende og sist også kommer brukerne til gode.

Vinnerteksten er et eksempel til etterfølgelse, og juryen mener at den kan bli et nyttig verktøy for mange. Den er skrevet i et godt og presist språk, og den er strukturert og tydelig.

Temaprisen går til Helse- og omsorgsdepartementet for «forskrift om pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten». 

Juryen for klarspråksprisene 2017 består av:

  • Litteraturkritiker og sykepleiestudent Cathrine Krøger (juryleder)
  • Jusstudent og rådgiver i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) Baran Farsijani
  • Førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Jan Olav Fretland
  • Fylkesrådmann i Vestfold Egil Johansen
  • Spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune Kristin Høie Walstad (representant for fjorårets vinner av Klarpråksprisen for kommuner)

Sekretariat for juryen er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet.

Til toppen