Første norske innspill til EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I begynnelsen av mars sendte Regjeringen det første innspillet til EU-Kommisjonen om hvordan Norge ønsker at det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet bør se ut fra 2020 og fremover.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon starter opp i 2020. Nå har regjeringen sendt et første innspill til hvordan Norge mener det bør se ut, etter en prosess som har omfattet en lang rekke aktører i forsknings- og innovasjonssektoren. Blant annet foreslår regjeringen at det neste rammeprogrammet bør knyttes tettere opp mot omstilling og behovet for et grønt skifte.

Innspillet legger rammer for et nytt innspill fra Norge om innholdsmessige prioriteringer, instrumenter og partnerskap i det nye rammeprogrammet – det nye innspillet skal etter planen sendes sommeren 2017.

Les det norske innspillet her (pdf).