Presseinvitasjon

Første spadetak på utgravingen av Gjellestadskipet

I 2018 ble det funnet rester av et vikingskip på gården Gjellestad ved Halden. Dette er et av de mest oppsiktsvekkende arkeologiske funnene i Norge i etterkrigstida.Fredag 26. juni besøker klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Gjellestad for å ta første spadetak på utgravingen av det unike funnet.

Tid: Fredag 26. juni, kl. 10.00-11.30

Sted: Jellhaugen, 1789 Halden (Søk på Gjellestadskipet på Google Maps fungerer også)

Tilstede foruten statsråden, er også rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, direktøren ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, prosjektleder Christian L. Rødsrud og ansvarlig for vikingskipsamlingen Jan Bill.

Bevaringsforholdene og bevaringstilstanden for skipet er ekstremt dårlige. Det haster med å få dokumentert funnet før det blir helt ødelagt. Ved undersøkelser i 2019 ble det konstatert at kun skipets kjøl er bevart og intakt, men sterkt nedbrutt av sopp. Det er over 100 år siden det sist ble arkeologisk undersøkt et gravskip fra vikingtid i Norge.

Det knytter seg store forsknings- og formidlingsinteresser til funnet både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Skipene var en forutsetning for det som vi karakteriserer som vikingtiden i Norge. Statsråden skal ta det første spadestikket og sette i gang en arkeologisk undersøkelse som er beregnet å vare i fem mnd. Han vil også få en orientering om funnet og om andre arkeologiske funn i området rundt.

Interessert presse bes melde fra innen torsdag 25.06 kl. 15.00

til Kommunikasjonsrådgiver Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

Snorre.tonset@kld.dep.no

Mobil:  91881856