Havforsuringen i Norskehavet skjer raskere

Forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist. Forsuringen kan blant annet ramme de mange korallrevene langs norskekysten.

I 2014 ble det gjort beregninger som viste hvor fort forsuringen skjer i deler av Norskehavet. Årets rapport viser at forsuringen går enda raskere i dypvannet ved målestasjonen i Norskehavet.  

– Det er urovekkende at forsuringen i deler av Norskehavet nå skjer raskere enn tidligere målinger har vist.  Økt forsuring kan forandre livet i havet over tid. Det kan påvirke deler av grunnlaget for næringsvirksomhet langs kysten. Dette understreker alvoret i de klimaendringene vi står overfor, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Kalde hav mer utsatt

Deler av CO2-utslippene til atmosfæren tas opp og lagres i verdenshavene. Resultatet er at havet blir surere. De menneskeskapte årlige, globale CO2-utslippene har aldri vært høyere enn de er i dag. 

Kaldere hav har evne til å ta opp mer CO2 enn varmere vann.  De norske havområdene er derfor spesielt sårbare for havforsuring og særlig havområdene lengst i nord.  

saltsrømmen
Økt forsuring kan forandre livet i havet over tid. Dette bildet er fra Saltstrømmen. Foto: Erling Svensen

Klimaendringene som gir økt nedbør, mer issmelting og økt avrenning fra elver, vil i tillegg svekke havets evne til å nøytralisere forsuringen. 

– Forsuringen av havet kan få store konsekvenser for miljøet i de arktiske havene som allerede er påvirket av stigende temperaturer og smeltende sjøis. Denne forsuringen kan bare reduseres gjennom reduksjoner i globale CO2-utslipp. Vi vil overvåke utviklingen fremover, sier Vidar Helgesen. 

Kaldtvannskoraller spesielt sårbare 

Langs norskekysten finnes det rike forekomster av rev dannet av kaldtvannskoraller. Kaldtvannskoraller er særlig sårbare når havet blir surere og kan i verste fall dø ut eller bli utkonkurrert av andre arter som tåler forsuringen bedre. 

 Hvis den nederste delen av revstrukturen løses opp på grunn av surt hav, vil hele revet stå i fare for å kollapse.

 – Korallrevene utenfor norskekysten er bygget opp av kalkskjeletter og sårbare for forsuring av havet. De er viktige for økosystemet i havet og sørger for mat og levested for mange andre arter, som brosme, sei og uer. Det er svært alvorlig dersom korallrevene skulle dø ut som følge av surere hav, sier Vidar Helgesen.

Surt hav kan endre marint liv

Stavenes
Konsekvensene av havforsuringen er svært alvorlige på sikt. Forskere har beregnet at forsuringen kan bli mangedoblet i løpet av dette århundret. Her utsikt mot havet fra Stavenes i Sogn og Fjordane. Foto: Foto: Ragnhild Eikenes

Konsekvensene av havforsuringen er svært alvorlige på sikt.  Forskere har beregnet at forsuringen kan bli mangedoblet i løpet av dette århundret.  De største endringene forventes i Barentshavet, i områdene rundt Svalbard og i Polhavet. 

Det er ikke foretatt systematisk overvåking av mulige biologiske effekter som følge av forsuring av norske havområder. Det gjenstår noe mer forskning for å bestemme hvilke arter som bør overvåkes for å oppdage effekter av havforsuring, og hvilken overvåkingsmetode som kan brukes. 

Du kan lese mer havforsuringen her.

Du kan også lese mer om forsuring av havet på miljøstatus.no

 

Til toppen