Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvaret bidrar til å bygge kapasitet i Sahel-regionen

Regjeringen har besluttet at Forsvaret skal bidra i øvelse Flintlock i 2019. Målet er å bidra til å gjøre landene i Sahel-regionen bedre til å håndtere en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon gjennom trening og mentorering av lokale sikkerhetsstyrker.

– Sahel-regionen er preget av ustabilitet, og utfordringene er sammensatte. Det er en pågående internasjonal innsats for å stabilisere noen av verdens mest sårbare og fattige stater. Norge ønsker også å bidra til å styrke stabiliteten i regionen. Sammen med andre vestlige land kan vi bidra til trening og mentorering, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I år skal Flintlock-øvelsen i hovedsak foregå i Burkina Faso og det planlegges med at Forsvaret skal delta med et bidrag på et mindre antall personell. Norge deltar i tre uker sammen med styrker fra 14 andre vestlige land som trener personell fra 16 land i regionen. Det er også inngått en avtale med Burkina Faso om den rettslige statusen til det norske personellet som deltar i øvelsen.

– Norge og våre allierte mener at det er både viktig og nødvendig å bidra til stabilitet i området. Trening og mentorering av de lokale styrkene bidrar til å styrke regionens evne til å håndtere egne sikkerhetsutfordringer. Norge har en helhetlig tilnærming og i tillegg til militær støtte så bidrar vi også med politiske og humanitære virkemidler, sier Bakke-Jensen.

Sahel-regionen har utfordringer med terrorisme, organisert kriminalitet og smugling av våpen, narkotika og mennesker. Dette skaper økende grad av ustabilitet i et stort område i Afrika. Denne negative utviklingen påvirker også europeisk sikkerhet.

– Jeg vil også trekke frem at denne øvelsen også er nyttig for Forsvaret. Ved å delta i denne typen aktiviteter styrker vi Forsvarets evne til å håndtere krisesituasjoner i regionen. Det styrker kunnskapen om lokale forhold, og vil gjøre Forsvaret bedre forberedt dersom norske borgere og norske interesser igjen skulle bli direkte truet, slik som de ble under In Amenas i 2013, avslutter forsvarsministeren.

 

Bakgrunn:

Flintlock er en årlig internasjonal øvelse som USA har tatt initiativ til der flere land deltar. Til sammen deltar 15 vestlige land og 16 land fra regionen.

Formålet med øvelsen er å bygge opp kapasiteten hos sikkerhetsstyrker i regionen. Kapasitetsbygging vil si å utdanne, trene og/eller mentorere lokale styrker. Aktivitetene består i at vestlige militært personell trener og rådgir lokale styrker for å bli bedre i stand til å håndtere den økende terrortrusselen.

Norge har deltatt med mindre bidrag i enkelte år tidligere. I april 2018 stilte Norge med et transportfly og om lag 40 personell i Niger. Forsvaret har ikke personell i Niger per i dag. Les mer om fjorårets bidrag her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsvarets-bidrag-til-kapasitetsbygging-sahel-regionen/id2594019/

Les regjeringens strategi for Sahel-regionen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_sahel/id2610507/

Til toppen